Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Sporttibrändin viestintä: kuluttajat, arvot ja yhteisöllisyys

Kuluttajat arvostavat yhä enemmän brändejä, jotka ovat linjassa heidän arvojensa ja vakaumustensa kanssa. Tämän yhteneväisyyden voi nähdä keskeisenä tekijänä luottamuksen ja asiakasuskollisuuden rakentamisessa.

Arvojen yhteensopivuus ja yhteisöllisyys kiinnostavat

Kuluttajat tukevat mieluummin brändejä, jotka jakavat heidän arvonsa, liittyivätpä ne sitten yhteiskuntavastuuseen, kestävyyteen, eettisyyteen, monimuotoisuuteen tai muihin kysymyksiin. Yhteneväisyys brändin ja kuluttajan välillä luo resonanssia ja aitoutta. Brändit, jotka ottavat selkeän kannan tärkeisiin kysymyksiin ja toimivat sen mukaisesti, voivatkin pystyä muodostamaan syvemmän yhteyden kohdeyleisöönsä.

Myös kuuluminen heimoon tai yhteisöön voi olla tärkeää kuluttajille. Kun brändi edistää kuulumisen tai identiteetin tunnetta asiakkaidensa keskuudessa, se voi onnistua luomaan vahvan emotionaalisen yhteyden. Kuluttajat etsivät usein tuotteita tai kokemuksia, jotka heijastavat heidän henkilökohtaista identiteettiään tai kuvaa, jonka he haluavat itsestään välittää.

 

Miten brändiyhteisö toimii?

Brändiyhteisön aktiiviset toimet, kuten tapahtumat, foorumit, sosiaalisen median ryhmät ja kanta-asiakasohjelmat, näyttävät olevan yhä merkittävämmässä roolissa brändimarkkinoinnille. On arvokasta pystyä edistämään yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja luomaan kuluttajille vuorovaikutukseen toistensa ja samalla brändin kanssa. Mikä kuluttajia sitouttaa, ja millaisia tuloksia brändi voi yhteisöllisyyden kautta saada?

  • Aktiivinen osallistuminen brändiyhteisöön on omiaan vahvistamaan asiakasuskollisuutta. Kun kuluttajat tuntevat kuuluvansa yhteisöön, he ovat todennäköisemmin uskollisia brändille myös ostotilanteissa.
  • Brändiyhteisöt voivat olla erinomaisia suullisen markkinoinnin lähteitä. Tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat suosittelevat todennäköisemmin brändiä ystävilleen ja perheelleen. Kuluttajat myös uskovat tällaisiin lähteisiin 84% suuremmalla todennäköisyydellä kuin muihin lähteisiin.
  • Tuotekehitys: yhteisöt tarjoavat kuluttajille foorumin antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia suoraan brändille. Parhaassa tapauksessa yhteisö on siis väylä tuoteparannuksiin ja innovaatioihin suorien asiakastarpeiden perusteella.
  • Brändiyhteisöt voivat toimia arvokkaana markkinatutkimuksen lähteenä. Brändit voivat kerätä tietoa asiakkaiden mieltymyksistä, ongelmakohdista ja trendeistä seuraamalla yhteisön keskusteluja.
  • Aktiiviset yhteisön jäsenet voivat muuttua brändin puolestapuhujiksi, jolloin he auttavat vahvistamaan brändin viestiä ja laajemman yleisön tavoittamista.

Voidaan ajatella, että juuri sport- ja outdoor-brändeissä tällaisilla toimilla on suuri potentiaali. Hyviä esimerkkejä onnistuneesta yhteisötoiminnasta ovatkin esimerkiksi juoksuklinikat, korjaus-workshopit sekä retkeily- ja ulkoilutapahtumat. Aktiivinen viestiminen niistä myös sitoo kuluttajia brändin omiin kanaviin. Menestyksekäs brändityö tuntuu siis olevan myös hyvin mietittyjen, aktiivisten toimien pelikenttää jatkossakin.

Teksti Pia Jännes

Jaa uutinen