Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Kaupan vastuullisuustyö etenee

Kaupan liitto jatkaa panostusta vastuullisuustyöhön ja liittyy osaksi YK:n Global Compact -yhteisöä. Tavoitteena on kehittää toimialan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen työtä tiiviissä yhteistyössä UN Global Compact Network Finlandin kanssa.

Kaupan liitto on hyväksytty UN Global Compact -yhteisön jäseneksi. UN Global Compact on Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2000 perustama vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite. Yhteisö toimii yli 160 maassa, ja siinä on mukana yli 17 000 yritystä ja yli 3 000 muuta organisaatiota.

Monissa kaupan alan yrityksissä on tehty jo pitkään erittäin kunnianhimoista vastuullisuustyötä, ja useat alan yritykset ovat jo mukana UN Global Compact -yhteisössä. Viitekehys ja kumppanuus ovat luontevia myös Kaupan liitolle niin arvopohjaisesti kuin toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Alan yhteisenä tavoitteena on kestävästi kilpailukykyinen kauppa”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi kiteyttää.

Kaupan liitto sitoutuu Global Compactin kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen. Se edistää niitä toiminnassaan ja raportoi jatkossa joka toinen vuosi Communication on Engagement (CoE) -raportin muodossa käytännön toimista, joihin organisaatio on ryhtynyt tukeakseen UN Global Compactin periaatteita.

 

Lähde: https://kauppa.fi/uutishuone/2023/03/06/kaupan-vastuullisuustyo-etenee-kaupan-liitto-ykn-global-compact-yhteison-jaseneksi/

Jaa uutinen