Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Vastuullisuus on suuri mahdollisuus

Vastuullisuudella voidaan kohentaa mielikuvan lisäksi myös yrityksen tuloskuntoa, muistuttaa Etu.fi:n Minna Wikström. Kun vaikkapa Marimekko pyrkii parantamaan puuvillan viljelijöiden koulutusta, liittyy se olennaisesti yrityksen liiketoimintaan. Tai kun sähköyhtiö ennallistaa ja kunnostaa lohikoskia, joita se ei enää käytä vesivoiman lähteenä, ollaan vastuullisuuden kautta ydinliiketoiminnan alueella.

Nämä yritykset eivät vain kiillota vastuullisuuden avulla brändiään, vaan sijoittavat siihen resursseja. Mutta mistä yritys tietää, mihin sen pitäisi vastuullisuuden nimissä panostaa? Voivathan uudet vastuulliset toimet myös kasvattaa liiketoimintaa esimerkiksi uusien liikeideoiden ja niiden kautta avautuvien uusien markkinoiden kautta. Kuluttajat reagoivat nykyisin herkästi epäkohtiin.

 

Vastuullisuusteoilla menestykseen

Yritysvastuu kannattaakin nähdä nimenomaan menestystekijänä ja keskeisenä osana yrityksen imagoa ja brändinrakentamista. Yrityksillä on mahdollisuus tehdä monenlaisia vastuullisuustekoja. Päästöjä voi minimoida ja resursseja tehostaa. Raaka-aineita voi kierrättää, tuote valmistaa ekotehokkaasti. Kuljetuksen hiilijalanjälkeä voi pienentää, tuotantoa alkuperämaassa parantaa.

Mutta suostuuko asiakas maksamaan vastuullisemmasta toiminnasta syntyvän lisäarvon kustannukset tai voidaanko häntä auttaa ajattelemaan niin, ettei hinta yksinään vaikuta ostopäätökseen? Esimerkiksi moni kotimainen brändi luottaa tuotteidensa ja palveluidensa kestävyyteen, eivätkä ne kilpaile hinnalla vaan laadulla.

Kannattaa esimerkiksi pohtia, sopisiko reilun kaupan konsepti toimintaan. Yrityksen on syytä olla liikkeellä ajoissa. Kun toimintaan ei liity ulkoista pakkoa, on yrityksellä strategista tilaa tehdä omia ratkaisuja ja samalla sitouttaa henkilöstö uusiin toimintamalleihin.

 

Vastuullisuusviestintä – jostainhan sekin on aloitettava

Vastuullisuusviestinnän keinoin yritykselle luodaan kilpailuetua, joka kasvattaa tulosta pitkäjänteisesti. Vastuullisuusviestinnässä päästään parhaiten alkuun kartoittamalla keskeiset vastuullisuuden ja siihen liittyvän viestinnän osa-alueet. Mitä me teemme? Keitä tämä asia kiinnostaa? Mikä sidosryhmä tai millaiset asiakkaat kaipaavat tätä tietoa? Kenelle vastuullisuustoimet luovat asiakasarvoa? Missä kanavissa nämä kohderyhmät ovat saavutettavissa? Kun näihin on vastaukset, pääsee johdonmukaisesti eteenpäin.

Viestinnän keinoin on mahdollisuus kertoa sidosryhmille ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi kaikesta yrityksen toimintaan liittyvistä vastuuasioista: niin teoista, mahdollisuuksista kuin riskeistäkin.

 

Totuudessa pysyminen on edellytys

Suurin viherpesun vaara on, jos yritys johtaa asiakkaitaan harhaan. Sitä on esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistetun pakkauksen mainostaminen, vaikka tuote on itsessään haitallinen. Ja jos mainostetaan, ettei tuote sisällä terveydelle haitallisia lisäaineita, niin ei niiden myynti ole Euroopassa sallittuakaan.

 

Lue koko tarina:

https://www.etu.fi/highlight-news/vastuullisuus-ei-ole-vain-brandaysta-siita-voi-tehda-tuottavaa-bisnesta-josta-kannattaa-myos-viestia.html

Jaa uutinen