Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Haglöfsin kasvu haastaa ilmastositoumuksen

Haglöfs asetti viime vuonna ilmastotavoitteekseen puolittaa yhtiön hiilipäästöt kymmenessä vuodessa. Ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen kohdistuvan kiinnostuksen voimakas kasvu vuonna 2021 johti ennätykselliseen myyntiin ja Haglöfsin parhaaseen tulokseen vuosikymmeneen. Myynnin ja siten tuotannon kasvu tekee ilmastositoumuksen saavuttamisesta haastavampaa.

Haglöfs julkisti vuoden 2021 vastuullisuusraportin Äiti Maan päivänä 22.4. (International Earth Day). Raportti täydentää Haglöfsin tilinpäätöstä ja tuo esiin eturistiriidan, joka koskee paitsi Haglöfsiä, myös koko toimialaa.

Pandemian seurauksena lisääntynyt ulkoilu vaikutti osaltaan toimialan kasvuun. Vuoden 2021 aikana Haglöfsin tuotti edellisiä vuosia merkittävästi enemmän ulkoiluvarusteita, mikä kasvatti ympäristöjalanjälkeä.

 

Tuotannon kasvu päästöjen takana

Uusiutuvan energian käytön jatkuvan lisäämisen ja hybridiautoihin siirtymisen myötä Haglöfsin oman toiminnan päästöt ovat vähentyneet huolimatta siitä, että pandemiaan liittyvien rajoitusten vähentyessä ihmisten aktiivisuus kasvaa. Ylivoimaisesti suurin osa Haglöfsin kokonaisjalanjäljestä syntyy kuitenkin tuotteiden valmistuksesta, ja siksi juuri tuotannon kasvu ajoi kokonaispäästöt nousuun. 

Tuotteiden kokoonpanovaiheessa päästöt valmistettua tuotetta kohden laskivat ja myös materiaalien vaikutukset laskivat tuotettua kiloa kohden. Tämän edistyksen vastapuolena oli kuitenkin volyymin kasvu, ja siksi kokonaisjalanjälki kasvoi. 

 

Haglöfs ei tingi tavoitteistaan

Haglöfsin kuluneen vuoden kasvu tekee yhtiön ilmastositoumuksen saavuttamisesta entistä haastavampaa. Haglöfs kuitenkin pitää kiinni tavoitteestaan.

Ymmärrämme, että kasvavana yrityksenä meillä on myös kasvava vastuu. Pidämme kiinni ilmastositoumuksestamme puolittaa yhtiön päästöt vuoteen 2030 mennessä. Ero nykytilanteen  ja tavoitteen välillä on kuitenkin kasvanut, joten ponnisteluja on lisättävä niillä alueilla, joilla vaikutus on suurin”, sanoo Haglöfsin toimitusjohtaja Fredrik Ohlsson.

Yhtiö on sitoutunut puolittamaan kokonaispäästönsä ja tuotannon jalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2020 verrattuna ja saavuttaa päästöneutraalius vuoteen 2030 mennessä. Matkalla tavoitteisiin Haglöfs myös kompensoi kaikki oman toimintansa ja hankintaketjunsa päästöt.

Jotta tavoite saavutettaisiin aikataulun mukaisesti, on tärkeämpää kuin koskaan keskittyä kaikkein oleellisimpaan eli tuotteiden valmistukseen. Siksi yhtiö lisää vähemmän kuormittavien materiaalien osuutta mallistossaan, siirtyy tehokkaampiin tuotantolaitoksiin ja -prosesseihin ja samalla asteittain luopuu hiilen käytöstä sekä lisää uusiutuvan energian käyttöä toimitusketjussaan.  

Haglöfsin on myös entistä tärkeämpää tutkia Haglöfs Restoredin kaltaisia vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, joiden avulla kasvu on mahdollista ilman, että tuotantomääriä on jatkuvasti lisättävä.

 

Lue Haglöfsin vastuullisuusraportti 2021 (PDF)

Katso Haglöfsin toimitusjohtajan lausunto tästä.

Tutustu Haglöfsin ilmastositoumukseen täällä.

Jaa uutinen