Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Erikoiskaupan trendit 2022

Korona on muokannut erikoiskauppaa jo kahden vuoden ajan. Miten kauppa muuttuu tänä vuonna? Erikoiskaupan liiton asiantuntijat listaavat viisi keskeisestä trendiä vuodelle 2022. Juuri koronaa ei voi ohittaa, kun puhutaan erikoiskauppaa muuttavista trendeistä, sanovat Erikoiskaupan liiton asiantuntijat.

 

Pop up -myymälät valtaavat alaa

Ensimmäinen vuotta 2022 leimaavista kaupan alan trendeistä on syntynyt korona-ajan myötä. Erikoiskauppa on muuttunut aiempaa joustavammaksi ja ketterämmäksi avaamalla lyhytaikaisia pop up -myymälöitä kivijalkoihin ja kauppakeskuksiin.

Asiakkaiden tavoittelu joustavasti ja monipuolisella palvelutarjonnalla tulee olemaan keskeinen keino myös pandemian päätyttyä”, korostaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

 

Myymälöiden eriytyminen jatkuu

 

Toinen jo pidempään nähty trendi on kaupan alan myymälätyyppien eriytyminen, joka tulee jatkumaan. Isot marketit tulevat jatkossakin laajentamaan tuotevalikoimaansa erikoiskaupan suuntaan. Pölläsen mukaan kehitys tulee näkymään erikoiskaupan toiminnassa.

Erikoiskaupan kilpailuetu syntyy tulevaisuudessa entistä vahvemmin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen kautta. Tarjoamalla asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua voi pienikin erikoiskauppa kilpailla kaupan jättiläisten kanssa.”

Erikoiskaupan tulevaisuus riippuu myös kaupunkiympäristön kehityksestä.

Taistelu kaupunkikeskustojen puolesta on alkanut, ja elävät keskustat ovat erikoiskaupalle todella tärkeä kysymys. Vain elävissä kaupunkikeskustoissa on elinmahdollisuuksia erikoiskaupan kivijalkaliikkeille – ja nähtävää, koettavaa ja ostettavaa kaupunkilaisille”, korostaa Erikoiskaupan liiton yhteiskuntasuhteiden johtaja Sami Sykkö.

 

Verkkokaupasta erikoiskaupan valttikortti ja vientivaltti

Kolmas trendi liittyy yhä kiihtyvään digitalisaatioon. Korona-aikana ihmiset ovat löytäneet itsensä yhä useammin selailemassa verkkokauppojen tarjontaa. Verkkokaupan kehittymisessä näkyy myös maksu- ja toimitustapojen monipuolistuminen. Tekninen kehitys tuo mukanaan myös mahdollisuuksia erikoiskaupalle. Kaupan keräämän asiakastiedon osaavan analysoinnin merkitys kasvaa, ja asiakas haluaa tiedosta myös itselleen hyötyä.

Kauppa voi tunnistaa asiakkaan tarpeet ostodatan avulla ja tarjota jatkuvaa palvelua. Esimerkiksi maalikauppa voi tarjota asiakkaalle sopivaa maalia ja tapettia tasaisin väliajoin tai kodinkonemyyjä ehdottaa laitteiden uusimista oikea-aikaisesti”, kertoo Pöllänen.

Sykkö korostaa samaa kehitystä. ”Verkkokaupat muuttuvat entistä palvelevimmiksi, elämyksellisemmiksi ja kansainvälisemmiksi. Ne avaavat erikoiskauppiaille kansainvälisen myyntikanavan. Lisäksi esimerkiksi Live shopping kasvaa ja mullistaa myös digikauppaa sekä sosiaalisen median myyntikanavia”, hahmottelee Sykkö.

 

Asiakkaalle sitä mitä asiakas toivoo, silloin kun asiakas sitä toivoo

 Helppous, joustavuus ja räätälöidyt palvelut ovat neljäs selkeä trendi erikoiskaupan alalla. Asiakkaat toivovat nopeita toimituksia kotiovelle silloin, kun tarve tuotteelle syntyy. Asiakkaat haluavat myös entistä yksilöidympiä tuotteita ja ovat valmiita maksamaan niistä.

Tulevaisuudessa tuotteet valmistetaan yhä useammin asiakkaan toiveita vastaavaksi ja toimitetaan suoraan kotiin. Tämä johtaa siihen, että palveluiden tarjonta ja kysyntä erikoiskaupoissa lisääntyy”, Pöllänen toteaa.

 

Vastuullisuus on pysyvä ja kasvava trendi

Vastuullisuus on erikoiskaupan asiantuntijoiden viides trendi vuodelle 2022. Kuluttajat odottavat, että heidän ostamansa tuotteet ja palvelut tuotetaan vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Erikoiskaupan toimijoille vastuullinen toiminta ja uusien kestävien toimintatapojen käyttöönotto tuo mahdollisuuden kasvattaa asiakasuskollisuutta ja myyntiä.

Käytettyjen tuotteiden myynti kasvattaa suosiotaan edelleen. Perinteinen jakelutie murtuu: valmistajat myyvät tuotteita suoraan kuluttajille, kuluttajat myyvät käytettyjä tuotteita takaisin myymälöiden kautta tai suoraan markkinapaikoilla toisille kuluttajille”, kertoo Pöllänen.

Pölläsen ja Sykön mukaan erikoiskauppa ja perinteiset kivijalkamyymälät selviytyvät myös tulevaisuudessa. Se vaatii kuitenkin sopeutumista muuttuvaan maailmaan ja asiakkaiden tarpeisiin. Teknologiaa ei pidä myöskään nähdä uhkana vaan mahdollisuutena tarjota asiakkaille sitä mitä asiakas toivoo, silloin kun asiakas sitä toivoo.

 

https://www.etu.fi/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset-2022/2022/01/erikoiskaupan-trendit-2022-mista-puhutaan-mika-muuttuu.html

Jaa uutinen