Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Kaupan liitto vaatii kustannustukilinjan kriteerien tarkastamista

Suomen hallitus valmistelee yritysten kustannustuen neljättä hakukierrosta, joka on koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien pitkittyessä erittäin tarpeellinen myös kaupan yrityksille.

Kaupan liitto pitää kustannustuen lakiluonnoksessa esitettyä 30 prosentin liikevaihtorajaa tuen saannille liian korkeana. Monien kaupan alan yritysten liikevaihto on viranomaisten koronatoimien, ja niistä aiheutuneiden kulutustottumusten muutoksen seurauksena supistunut 20–30 prosenttia. Lakiluonnoksessa esitetyt tuen saannin kriteerit tulevat todennäköisesti jättämään suuren osan kaupan alan yrityksistä kustannustuen ulkopuolelle.

– Kaupan alalla liikevaihdon lasku 20–30 prosenttia on määrältään niin suuri, ettei liiketoiminnan kuluja ole mahdollista sopeuttaa vastaavassa määrin. Mielestämme kustannustuen liikevaihtoraja on laskettava 20 prosenttiin, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

Kaupan liiton mukaan tämä olisi mahdollista tehdä yleisen kustannustuen osalta kansallisella päätöksellä. Samalla varmistettaisiin, että tuki kohtaisi paremmin pitkittyneestä liikevaihdon laskusta kärsivät yritykset. Lisäksi liikevaihtoprosentin laskeminen tukisi jo aikaisemmin kustannustukilaille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Liitto muistuttaa, että myös perustuslakivaliokunta on kaikkien tartuntatautilan mukaisten rajoitustoimenpiteiden yhteydessä todennut yritysten kohtuullisen kompensaation tärkeyden.

Vaikka kaupan alan yrityksiä ei ole tartuntatautilain nojalla suljettu, ovat rajoitusten ja suositusten epäsuorat vaikutukset kaupan alalle olleet merkittäviä ja tosiallisesti rajoittaneet elinkeinovapautta. Tämän takia rajoituksista aiheutuneita negatiivisia taloudellisia vaikutuksia olisi kohtuullista kompensoida, Kiviniemi lisää.

Hallituksen esittämät ja sittemmin eduskunnasta poisvetämät liikkumisrajoitukset ja niihin liittynyt julkinen keskustelu heijastuivat myös voimakkaasti kaupan kivijalkaliikkeiden asiakasmääriin ja myyntiin.
Suomessa valtio on tukenut yrityksiä pandemian aikana niukasti verrattuna muihin EU-maihin. Euroopan komission mukaan Suomessa yrityksille maksetut kriisituet olivat viime vuonna suhteessa bruttokansantuotteeseen EU:n kolmanneksi vähäisimmät.

Niukka tukilinja on näkynyt myös kaupan alalla. Kustannustuen toisella hakukierroksella vain 33,5 prosenttia vähittäiskaupan yrityksistä sai tukihakemukseensa myönteisen päätöksen, ja toimialan yrityksille maksettiin tukea yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Jaa uutinen