Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Kansainvälisten nettikauppojen kilpailuetu korpeaa Kaupan liittoa

Kaupan liiton mielestä tuoteturvallisuuslainsäädännön pitäisi koskea myös EU:n ulkopuolelta tehtävää kuluttajakauppaa.

EU:n ulkopuoliset verkkokaupat saavat suomalaisiin kauppoihin nähden epäreilua kilpailuetua alhaisempien postikulujen, löyhemmän verotus- ja tullauskohtelun sekä puuttuvan kuluttajansuojan ja tuottajavastuun osalta. Lisäksi ne ovat vapaamatkustajia tuoteturvallisuutta koskevassa lainsäädännössä.

Tällä hetkellä erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista myydään suomalaisille kuluttajille yleisesti tuotteita, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia tuoteturvallisuudesta, kertoo Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

EU:ssa toimivat tuottajat eivät tuoteturvallisuusdirektiivin nojalla saa saattaa markkinoille muita kuin turvallisia tuotteita. Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että kulutustavarasta ei saa aiheutua vaaraa terveydelle tai omaisuudelle. Lainsäädännössä on määritetty valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuut tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

Tuoteturvallisuutta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta valvovat viranomaiset, Suomessa muun muassa Tulli ja Tukes, ovat EU:n ulkopuolisen verkkokaupan osalta melko aseettomia. Kivijalkakaupan ajalle tarkoitettu lainsäädäntö ei tunnista rajat ylittävässä verkkokaupassa vastuutahoa, johon viranomainen voisi kohdistaa vaatimuksia tai pakkokeinoja, sillä EU-valmistajaa, -maahantuojaa tai -jakelijaa ei tyypillisesti ole, Koivisto taustoittaa.

Kaupan liitto vaatii, että EU:n kuluttajatuotteiden turvallisuutta koskevan sääntelyn on koskettava myös EU:n ulkopuolelta tehtävää kuluttajakauppaa ja myös markkinavalvonnan on toimittava nykyistä tehokkaammin.

(Lähde kauppa.fi)

Jaa uutinen